Pak Su Arıtma


İLETİŞİM
Tel  : (216) 456 04 03 İstanbul (Mrkz.)
Tel  : (222) 230 04 65 Eskişehir


Gelişen teknoloji ve hızlı nüfus artışının sonucu olarak üretilen sıvı ve katı atıklar yaşadığımız çevrenin kirlenmesine sebep olmuş ve bunun sonucu olarak da ekolojik dengenin bozulmaya başlaması günümüzde çevremizin korunması konusunda etkili önlemler alınmasını gerektirmiştir. Özellikle her alanda ihtiyaç duyduğumuz su kaynaklarının kirlenmeye başlaması yakın gelecekte insanların sıkıntılara girmesine neden olacaktır. Çevremizdeki sulardan kullanma ve içme suyu temini için gerekli çözümlerin yolu Pak Su Arıtma.

Pak Su Arıtma her türlü fiziksel ve kimyasal  arıtma sisteminin projelendirilmesi ve bakımı işlerini geçmişten gelen deneyim ve referansları ile istenilen düzeyde yapacağını taahhüt eder. Ayrıca Pak Su Arıtma. tarafından projelendirilip imal edilecek olan arıtma sistemlerinin verimi istenilen düzeyde olacağı gibi gerekli olan ihtiyacı optimum şekilde olacak.İlk yatırım ve işletme maliyetleri bakımından en ekonomik sistemi sizin için seçecek ve sizlere; önerilecektir.